Начало

САЙТЪТ http://trimontium.hit.bg/bulgaria.htm ВЕЧЕ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА!

МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАСТОЯЩИЯ САЙТ ЗА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

МБАЛ ТРИМОНЦИУМ ООД

е частна многопрофилна болница с медицински център, разположена в центъра на гр. Пловдив.

      Специализирана е в диагностика и лечение на заболявания по следните основни медицински специалности:

      Разполагаме с:

      1. РЕНТГЕН

      2. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

      3. ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБЩА
          И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

      РАБОТИМ ПО ДОГОВОР С НЗОК
 

      За контакти:

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обеди-нител” №126

тел.: 032/ 66 39 66; 032/ 63 20 77

факс: 032/ 66 38 99, GSM: 0878 560 685

e-mail: mbal_trimontium@abv.bg

ОПЕРАЦИОННИ ЗАЛИ

СТАЦИОНАР