МБАЛ Тримонциум
гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” №126 Понделник - петък 08:00-17:00 032/ 66 39 66; 032/ 63 20 77

Европейски проект

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТРИМОНЦИУМ ООД е бенефициент по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0245-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът, чиято основна цел е осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта е 150 000 лева, от които 127 500 лева европейско и 22 500 лева национално съфинансиране.

Начало: 25.01.2021 г.

Край: 25.04.2021 г.