МБАЛ „ТРИМОНЦИУМ”

„Многопрофилна болница за активно лечение Тримонциум” ООД е създадена през Юни 2008 г. Тя е наследник на десетгодишните традиции на „Медицински център Тримонциум” ООД в болничната помощ. По-голямата част от специалистите, сестрите и санитарите, работещи в нея, са бивши и настоящи служители и на „Медицински център Тримонциум”. Болницата е създадена като естествено продължение и доразвитие на „Медицински център Тримонциум” в резултат на мащабна инвестиционна програма и на разбирането на нейните основатели, че в сегашните икономически условия конкурентноспособни на пазара на медицински услуги у нас могат да бъдат само лечебни заведения за болнична помощ с гарантирани приходи по НЗОК и разширени възможности за изпълнение на клинични пътеки.

„Многопрофилна болница за активно лечение Тримонциум” ООД е с едностепенна форма на управление. Дружеството понастоящем се представлява и управлява от д-р Светослав Илиев Илиев.

Болницата разполага със седем отделения:

Всички работещи в болницата лекари са с признати специалности и дългогодишен опит.

Договор с НЗОК

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ