МБАЛ Тримонциум
гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” №126 Понделник - петък 08:00-17:00 032/ 66 39 66; 032/ 63 20 77

Клинични пътеки и амбулаторни процедури, изпълнявани по договор с НЗОК

актуално от 15.02.2021г.

Амбулаторни процедури по договор  съгласно НРД  2020-2022г. и стойността, която  се заплаща от НЗОК:

 

 

 1. №4 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия - 182лв. НЗОК не заплаща „постоянен катетър за диализа”.
 2. №11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика - Блок 1 - 91лв.
 3. №18 Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево челюстната област с малък обем и сложност - 250лв.
 4. №19 Оперативно отстраняване на катаракта - 380 лв. НЗОК не заплаща „очна леща и вискосубстанция”.
 5. №20 Хирургично лечение на глаукома – за ЗЗОЛ над 28-я ден –400лв. НЗОК не заплаща „импланти и вискосубстанция”.
 6. №21 Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност – за ЗЗОЛ над 28-я ден -150лв. НЗОК не заплаща „интравитреални медикаментозни импланти, антиангиогенни препарати, импланти за слъзни пътища и орбитни импланти”.
 7. №25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия - 58лв.
 8. №26 Амбулаторни хирургични процедури  - 90лв.
 9. №29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене – 100лв.
 10. №33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема  - 12лв.
 11. №34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт - Блок 1  - 120лв.
 12. №38 Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичен отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, ал.2 от ЗЗО - 22лв.
 13. №42 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии - Блок 1 - 90лв.
 14. № 99 „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека”.

 

актуално от 15.02.2021г.

 

Клинични пътеки по договор  съгласно НРД  2020-2022г. и стойността, която  се заплаща от НЗОК:

 

 1. КП № 89_1 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години - 638 лв.
 2. КП № 90_1 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години - 847 лв.
 3. КП №91 Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания - 605 лв.
 4. КП №130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност - 385 лв. НЗОК не заплаща „еднопътни и двупътни канюли и тръбички за траен терапевтичен ефект, импланти, трансплантати, вискосубстанция и оцветители”.
 5. КП №131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност без код *11.79(42810-00) - 664 лв . НЗОК не заплаща „орбитни и клепачни импланти, вискосубстанции и рибофлавин”.
 6. КП №133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми-без код  Н53.0 - 330 лв.
 7. КП №134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му - 303.60 лв.
 8. КП №135 Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент -1122 лв. НЗОК не заплаща „имплант /силиконово масло и тежки течности/, еспандиращи газове и импланти за еписклерално усилване”.
 9. КП №137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност -1672 лв. НЗОК не заплаща „носни сплинтове, биологично тъканно лепило, еднократни накрайници за високотехнологична апаратура, сет за интубация на слъзни пътища, балони и катетри за дилатация на синусни отвори, ПВА и гелфоам тампонади, изкуствена дура и кост, медицински изделия за фиксиращи процедури”.
 10. КП №138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност - 737 лв. НЗОК не заплаща „носни сплинтове, биологично тъканно лепило, еднократни накрайници за високотехнологична апаратура, сет за интубация на слъзни пътища, балони и катетри за дилатация на синусни отвори,ПВА и гелфоам тампонади, изкуствена дура и кост,медицински изделия за фиксиращи процедури”.
 11. КП № 140.1 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години - 196.90 лв.
 12. КП № 140.2 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години - 232.10  лв.
 13. КП № 158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани - Блок 1 - 640.20 лв.
 14. КП № 171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години - 3564 лв. НЗОК не заплаща „кръгови и линеарни ушиватели, лапароскопски консумативи,хранопроводни стентове, сонди за йеюнално хранене, перкутанни гастростомни катетри-PEG, мешове и протезни материали”.
 15. КП № 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години - 2290.20 лв. НЗОК не заплаща „кръгови и линеарни ушиватели, лапароскопски консумативи”.
 16. КП №175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години  -3251.60 лв. НЗОК не заплаща „кръгови и линеарни ушиватели, лапароскопски консумативи, сонди за йеюнално хранене,  мешове и протезни материали”.
 17. КП №177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години - 1340.90 лв. НЗОК не заплаща „кръгови и линеарни ушиватели, лапароскопски консумативи, сонди за йеюнално хранене, мешове и протезни материали”.
 18. КП № 179 Оперативни процедури върху апендикс - Блок 1 и Блок 2 - за ЗЗОЛ до 9 годишна възраст - само спешни интервенции - 822.20 лв. НЗОК не заплаща „лапароскопски консумативи”.
 19. КП № 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома - Блок 1 - 803 лв. НЗОК не заплаща „кръгови и линеарни ушиватели, лапароскопски консумативи, сонди за йеюнално хранене,  мешове и протезни материали”.
 20. КП № 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство - Блок 1 и Блок 2 - за ЗЗОЛ до 0 годишна възраст-само спешни интервенции, без деца до 18 годишна възраст с вродени малформации  - 605 лв. НЗОК не заплаща „автосъшиватели за хемороидектомия”.
 21. КП №182 Оперативни процедури при хернии - Блок 1 –803 лв. НЗОК не заплаща „меш/платно/ за пластика на коремна стена и лапароскопски консумативи”.
 22. КП №183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация -Блок 1,  Блок 2 - само спешни интервенции - 891 лв. НЗОК не заплаща „меш/платно/ за пластика на коремна стена”.
 23. КП №184 Конвенционална холецистектомия - Блок 1 -1386 лв.
 24. КП №186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища - Блок 1 - 2750 лв. НЗОК не заплаща „линеарни ушиватели, лапароскопски консумативи, сонди за йеюнално хранене,  мешове и протезни материали”.
 25. КП № 188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест - Блок 1 - 1846.90 лв. НЗОК не заплаща „лапароскопски консумативи, сонди за йеюнално хранене, мешове и протезни материали”.
 26. КП №190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност - Блок 1 - 2024 лв. НЗОК не заплаща „ушиватели, лапароскопски консумативи, сонди за йеюнално хранене, мешове и протезни материали”.
 27. КП № 191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години - 1320 лв. НЗОК не заплаща „ ушиватели, лапароскопски консумативи, сонди за йеюнално хранене,  мешове и протезни материали”.
 28. КП №192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструк­тивни операции - Блок 1 - 1375лв. НЗОК не заплаща „ консумативи за ендоваксистема”.
 29. КП № 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия - Блок 1 -391.60 лв.
 30. КП №195 Оперативно лечение при остър перитонит - Блок 1 - 2659.80 лв. НЗОК не заплаща „ушиватели,  лапароскопски консумативи, сонди за йеюнално хранене, мешове и протезни материали, консумативи за ендоваксистема”.
 31. КП №196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси - Блок 1 - 1889.80 лв. НЗОК не заплаща „ ушиватели,  лапароскопски консумативи, сонди за йеюнално хранене,  мешове и протезни материали,  консумативи за ендоваксистема”.
 32. КП № 197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания - Блок 1 - 847 лв.
 33. КП № 199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания - Блок 1 - 701.80 лв.
 34. КП  № 199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици –доброкачествени новообразувания- Блок 1- 357.50лв.
 35. КП №200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени  тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния - Блок 1 - 1034 лв.
 36. КП №202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност - Блок 1 - 988.90 лв.
 37. КП №225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност - 1386 лв. НЗОК не заплаща „ медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури”.
 38. КП № 226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност-за процедури с кодове *21.84,*21.85; 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63   - 926.20лв. НЗОК не заплаща „ медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури, външни и вътрешни назални сплинтове”.
 39. КП № 227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност - 971.30 лв. НЗОК не заплаща „ медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури”.
 40. КП № 228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията - 621.50 лв.
 41. КП № 229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област -391.60 лв.
 42. КП №230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област - за процедури с кодове: *18.21; *18.5, *18.6,  *27.69, *27.73, *27.79; *86.81 и *86.89) - 1309 лв.
 43. КП №232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца - 638 лв.
 44. КП №999 „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбула­торна процедура—160.60 лв.

КП №104 Диагностика и лечение на контагиони вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи с усложнения / в сила до отмяна на извънредната епидемична обстановка и/или  Заповед на РЗИ Пловдив/ - 1200 лв.- СЧИТАНО ОТ 01.06.2021 г. тази клинична пътека за лечение на КОВИД 19 не се изпълнява.