Задължително здравноосигурени пациенти

МЦ Тримонциум и  МБАЛ „Тримонциум ”  имат договор с Националната здравноосигурителна каса. Съгласно българското законодателство всички задължително здравноосигурени лица имат свободен достъп до нашата болница. Пациентите не заплащат за лечебната дейност, която Националната здравноосигурителна каса покрива, освен потребителската такса за престой в болницата. Всички допълнителни услуги (напр. скъпоструващи консумативи, които не се заплащат от НЗОК), се заплащат от пациента по ценовата листа на болницата. Вие ще бъдете предупредени и Вашето съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се наложи доплащане.

Пациенти, които сами заплащат за лечението си:

Когато сте неосигурен или нямате направление за извършване на консултация, изследвания и лечение, Вие заплащате по ценоразписа на МЦ и болницата. При приемане след първичния клиничен преглед Вие ще получите информация за стойността на необходимото лечение в приемния кабинет. Предварително се заплаща стойността на медицинския пакет и някои консумативи, които ще бъдат използвани за Вашето лечение.

Пациенти, които са допълнително здравноосигурени:

МБАЛ „Тримонциум ”  има договори с редица здравноосигурителни фондове. Съгласно тези споразумения Вашите разходи ще бъдат покрити от съответния здравен фонд.

Пациенти, които са здравноосигурени в страни, членки на ЕС

При временно пребиваване на територията на България МБАЛ „Тримонциум ”  длъжна да окаже спешна и неотложна медицинска помощ на всеки гражданин на страна – членка на Европейския съюз, в рамките на пакета на задължителното здравно осигуряване.

За всеки чужд гражданин, нуждаещ се от спешна и неотложна медицинска помощ, са валидни разпоредбите на българското здравноосигурително законодателство

Освен на спешна медицинска  помощ гражданите на ЕС имат право и на планова медицинска помощ, но само ако са получили предварително разрешение от техните здравноосигурителни институции. Когато пациентът представи такова, МБАЛ „Тримонциум ”  следва да го обслужи и да отчете направените разходи така, сякаш той е осигурен в България.

© 2018 MBAL TRIMONTIUM. All Rights Reserved. Designed By blacatz.com

Контакти

АДРЕС:

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” №126

тел.: 032/ 66 39 66; 032/ 63 20 77

e-mail: mbal_trimontium@abv.bg

 

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ:

Автобуси:

Автобусна линия №1 Автобусна линия №4 Автобусна линия №7 Автобусна линия №11 Автобусна линия №20 Автобусна линия №26 Автобусна линия №27 Автобусна линия №37 Автобусна линия №44 Автобусна линия №99

Маршрутки:

Маршрутна линия №2 Маршрутна линия №3 Маршрутна линия №4Маршрутна линия №5 Маршрутна линия №8 Маршрутна линия №19